Högdalens Lås är en lokal låssmed på södra sidan av Stockholm. Vi utför låsmonteringar, reparationer och vi har en
låsjour som
är öppen dygnet runt. Vi ger gratis offerter på våra jobb, vid småjobb per telefon.

Välkommen att kontakta oss antingen genom att ringa eller använd vеrt kontaktformulär. Mindre jobb och jourarbeten utförs snabbt,
samma dag som de beställs.

Välkommen